Profile property Language Object Status Last Updated This is the date the Property was last updated Updated by This is the user who updated the Property last Actions
First Previous 1 2 3 Next Last
55 results
lexicalAlias Greek http://rdaregistry.info/Elements/a/παρουσιαστήςΕπίΤηςΟθόνηςΤου.el Published 2 March 2017 10:00 Rsc Chair
 •  
 •  
lexicalAlias English http://rdaregistry.info/Elements/a/onScreenPresenterOf.en Published 18 September 2016 17:18 Rsc Chair
 •  
 •  
lexicalAlias Finnish http://rdaregistry.info/Elements/a/esittelijanaOhjelmassa.fi Published 15 July 2017 14:02 Rsc Chair
 •  
 •  
name Danish ProgramværtPåSkærmenI Published 13 July 2017 13:02 Rsc Chair
 •  
 •  
name Greek παρουσιαστήςΕπίΤηςΟθόνηςΤου Published 2 March 2017 10:00 Rsc Chair
 •  
 •  
name English onScreenPresenterOf Published 18 January 2014 22:41 Rsc Chair
 •  
 •  
name Finnish esittelijanaOhjelmassa Published 15 July 2017 14:02 Rsc Chair
 •  
 •  
name French présentateurÀLécranDe Published 10 October 2017 12:03 Rsc Chair
 •  
 •  
note Danish En programvært kan optræde i levende billedmaterialer af faktuel karakter eller i introduktioner til levende billedmaterialer af fiktiv karakter. Published 15 June 2017 15:22 Rsc Chair
 •  
 •  
note German Bildschirmauftritte in fiktivem Filmmaterial oder Einleitungen zu fiktivem Filmmaterial sind hier eingeschlossen. Bildschirmauftritte in einer passiven Rolle sind hiervon ausgenommen. Published 7 June 2017 18:19 Rsc Chair
 •  
 •  
note Greek Ένας παρουσιαστής επί της οθόνης μπορεί να εμφανίζεται σε υλικό μη μυθιστορηματικής κινητής εικόνας ή σε εισαγωγές υλικού μυθιστορηματικής κινητής εικόνας. Published 2 March 2017 10:00 Rsc Chair
 •  
 •  
note English An on-screen presenter may appear in nonfiction moving image materials or in introductions to fiction moving image materials. Published 18 January 2014 22:41 Rsc Chair
 •  
 •  
note Finnish Esittelijä voi esiintyä ei-fiktiivisessä ohjelmassa tai fiktiivisen elokuvan johdannossa. Published 15 July 2017 14:02 Rsc Chair
 •  
 •  
note French Un présentateur à l’écran peut apparaître dans des images animées de non fiction ou dans des introductions à des images animées de fiction. Published 17 February 2016 10:33 Rsc Chair
 •  
 •  
See Also   http://rdaregistry.info/Elements/a/P50261 Published 5 September 2016 13:47 Rsc Chair
 •  
 •  
status   Published Published 18 January 2014 22:41 Rsc Chair
 •  
 •  
subPropertyOf   http://rdaregistry.info/Elements/a/P50147 Published 18 January 2014 22:50 Rsc Chair
 •  
 •  
ToolkitDefinition Catalan Expressió d’una obra que incorpora una interpretació que surt en pantalla per proporcionar informació contextual o dels antecedents. Published 12 July 2017 11:11 Rsc Chair
 •  
 •  
ToolkitDefinition Danish Udtryk af et værk der inkorporerer en optræden ved at vise sig på en skærm for at give kontekstuel eller baggrundsinformation. Published 15 June 2017 15:22 Rsc Chair
 •  
 •  
ToolkitDefinition German Eine Expression eines Werks, bei der jemand über den Bildschirm Kontext- und Hintergrundinformationen liefert. Published 7 June 2017 18:19 Rsc Chair
 •  
 •