Profile property Language Object Status Last Updated This is the date the Property was last updated Updated by This is the user who updated the Property last Actions
First Previous 1 2 3 Next Last
55 results
lexicalAlias Greek http://rdaregistry.info/Elements/a/μηχανικόςΜίξηςΤου.el Published 2 March 2017 10:00 Rsc Chair
 •  
 •  
lexicalAlias English http://rdaregistry.info/Elements/a/mixingEngineerOf.en Published 18 September 2016 17:18 Rsc Chair
 •  
 •  
lexicalAlias Finnish http://rdaregistry.info/Elements/a/miksaajanaEkspressiossa.fi Published 15 July 2017 14:02 Rsc Chair
 •  
 •  
name Danish mixingEngineerI Published 13 July 2017 13:02 Rsc Chair
 •  
 •  
name Greek μηχανικόςΜίξηςΤου Published 2 March 2017 10:00 Rsc Chair
 •  
 •  
name English mixingEngineerOf Published 13 July 2016 11:52 Rsc Chair
 •  
 •  
name Finnish miksaajanaEkspressiossa Published 15 July 2017 14:02 Rsc Chair
 •  
 •  
name French mixeurDeSonDe Published 10 October 2017 12:03 Rsc Chair
 •  
 •  
note Danish Remixingaktiviteter der fortrinsvis ændrer natur og indhold på et oprindeligt værk og derved resulterer i et nyt værk, er ikke omfattet. Published 15 June 2017 15:23 Rsc Chair
 •  
 •  
note German Hiervon ausgenommen ist eine Nachbearbeitung, die Art und Inhalt des Originalwerks substantiell verändert, so dass ein neues Werk entsteht.  Published 7 June 2017 18:19 Rsc Chair
 •  
 •  
note Greek Δεν περιλαμβάνονται οι διαδικασίες μίξης, οι οποίες μεταβάλλουν ουσιαστικά τη φύση και το περιεχόμενο του πρωτότυπου έργου και καταλήγουν σε ένα νέο έργο. Published 20 September 2017 17:51 Rsc Chair
 •  
 •  
note English Remixing activities that substantially change the nature and content of the original resource, resulting in a new resource, and mixing and assembling the multiple tracks of a recording are excluded. Published 2 November 2017 17:36 Rsc Chair
 •  
 •  
note Finnish Ei koske remiksauksia, jotka muuttavat oleellisesti alkuperäisen teoksen luonnetta ja sisältöä, ja joiden tuloksena on uusi teos. Published 15 July 2017 14:02 Rsc Chair
 •  
 •  
note French Sont exclues les activités de remixage qui changent considérablement la nature et le contenu de l’œuvre originale et entraînent la création d’une nouvelle œuvre. Published 10 October 2017 12:03 Rsc Chair
 •  
 •  
See Also   http://rdaregistry.info/Elements/a/P50293 Published 5 September 2016 13:47 Rsc Chair
 •  
 •  
status   Published Published 13 July 2016 11:52 Rsc Chair
 •  
 •  
subPropertyOf   http://rdaregistry.info/Elements/a/P50296 Published 29 November 2017 11:46 Rsc Chair
 •  
 •  
ToolkitDefinition Catalan Expressió d’una obra que incorpora una contribució al contingut àudio amb la manipulació, la mescla i el muntatge de les diverses pistes d’un enregistrament. Published 12 July 2017 11:11 Rsc Chair
 •  
 •  
ToolkitDefinition Danish Udtryk af et værk, der inkorporerer et bidrag til lydindholder ved at manipulere, mixe og samle en indspilnings forskellige spor. Published 15 June 2017 15:23 Rsc Chair
 •  
 •  
ToolkitDefinition German Eine Expression eines Werks, bei der ein Akteur mehrere Tonspuren einer Aufnahme bearbeitet, mischt und zusammenlegt. Published 7 June 2017 18:19 Rsc Chair
 •  
 •