Profile property Language Object Status Last Updated This is the date the Property was last updated Updated by This is the user who updated the Property last Actions
First Previous 1 2 3 Next Last
49 results
lexicalAlias Greek http://rdaregistry.info/Elements/a/λογοκριτήςΤου.el Published 2 March 2017 10:00 Rsc Chair
 •  
 •  
lexicalAlias English http://rdaregistry.info/Elements/a/censorOf.en Published 18 September 2016 17:18 Rsc Chair
 •  
 •  
lexicalAlias Finnish http://rdaregistry.info/Elements/a/sensorinaEkspressiossa.fi Published 15 July 2017 14:02 Rsc Chair
 •  
 •  
name Danish censorI Published 13 July 2017 13:02 Rsc Chair
 •  
 •  
name Greek λογοκριτήςΤου Published 2 March 2017 10:00 Rsc Chair
 •  
 •  
name English censorOf Published 18 February 2016 12:06 Rsc Chair
 •  
 •  
name Finnish sensorinaEkspressiossa Published 15 July 2017 14:02 Rsc Chair
 •  
 •  
name French censeurDe Published 10 October 2017 12:03 Rsc Chair
 •  
 •  
See Also   http://rdaregistry.info/Elements/a/P50195 Published 5 September 2016 13:47 Rsc Chair
 •  
 •  
status   Published Published 18 February 2016 12:06 Rsc Chair
 •  
 •  
subPropertyOf   http://rdaregistry.info/Elements/a/P50161 Published 21 December 2016 11:08 Rsc Chair
 •  
 •  
ToolkitDefinition Catalan Expressió d’una obra que involucra una responsabilitat de revisar el contingut amb el propòsit de suprimir les parts considerades objectables per motius ètics, polítics, militars o altres motius, però deixant la natura i el contingut sense canvis substancials. Published 12 July 2017 11:11 Rsc Chair
 •  
 •  
ToolkitDefinition Danish Udtryk af et værk, der involverer et ansvar for at revidere indholdet med henblik på at undertrykke dele, der anses for at være moralsk, politisk, militært eller af anden årsag stødende, men som i alt væsentligt har ladt det oprindelige værks karakter og indhold være uændret. Published 3 August 2017 10:36 Rsc Chair
 •  
 •  
ToolkitDefinition German Eine Expression eines Werks, bei der ein Akteur den Inhalt überarbeitet, um Teile zu unterdrücken, die aus moralischen, politischen, militärischen oder aus anderen Gründen unerwünscht sind, aber ohne den Charakter und den Inhalt des Originalwerks substantiell zu verändern. Published 7 June 2017 18:19 Rsc Chair
 •  
 •  
ToolkitDefinition Greek Μια έκφραση ενός έργου που περιλαμβάνει την ευθύνη της αναθεώρησης του περιεχομένου με σκοπό την απόκρυψη, η οποία θεωρείται μη αποδεκτή σε ηθικό, πολιτικό, στρατιωτικό ή άλλο επίπεδο, αφήνοντας ωστόσο τη φύση και το περιεχόμενο αμετάβλητα. Published 2 March 2017 10:00 Rsc Chair
 •  
 •  
ToolkitDefinition English An expression of a work that involves a responsibility for revising the content for the purpose of suppressing parts deemed objectionable on moral, political, military, or other grounds, but leaving the nature and content substantially unchanged. Published 13 December 2016 9:53 Rsc Chair
 •  
 •  
ToolkitDefinition Finnish Teoksen ekspressio, johon sisältyy tarkastamalla sisältöä kiistanalaisten osien salaamiseksi moraalisin, poliittisin, sotilaallisin tai muin perustein, jättäen alkuperäisen teoksen luonteen ja sisällön olennaisilta osiltaan muuttumattomaksi. Published 15 July 2017 14:02 Rsc Chair
 •  
 •  
ToolkitDefinition French Expression d’une œuvre qui comporte une responsabilité consistant à réviser le contenu dans le but de supprimer les parties jugées inadmissibles pour des motifs moraux, politiques, militaires ou autres tout en conservant la nature et le contenu sensiblement inchangés. Published 10 October 2017 12:03 Rsc Chair
 •  
 •  
ToolkitDefinition Norwegian Et uttrykk av et verk som omfatter et ansvar for å redigere innholdet i den hensikt å fjerne deler som anses som upassende av moralske, politiske, militære eller andre årsaker, men som lar originalverkets særpreg og innhold forbli hovedsakelig uendret. Published 10 August 2017 17:42 Rsc Chair
 •  
 •  
ToolkitLabel Catalan censor de Published 12 July 2017 11:11 Rsc Chair
 •  
 •