Profile property Language Object Status Last Updated This is the date the Property was last updated Updated by This is the user who updated the Property last Actions
First Previous 1 2 3 Next Last
49 results
description Catalan Relaciona un agent, que contribueix a una expressió d’una obra revisant el contingut amb el propòsit de suprimir les parts considerades objectables per motius ètics, polítics, militars o altres motius, però deixant la natura i el contingut sense canvis substancials, amb una expressió. Published 12 July 2017 11:11 Rsc Chair
 •  
 •  
description Danish Relaterer en agent, der har bidraget til et udtryk af et værk ved at revidere indholdet med henblik på at undertrykke dele, der anses for at være moralsk, politisk, militært eller af anden årsag stødende, men som i alt væsentligt har ladt det oprindelige værks karakter og indhold være uændret til et udtryk. Published 3 August 2017 10:36 Rsc Chair
 •  
 •  
description German Setzt einen Akteur, der an einer Expression mitwirkt, indem er den Inhalt überarbeitet, um Teile zu unterdrücken die aus moralischen, politischen, militärischen oder aus anderen Gründen unerwünscht sind, aber ohne den Charakter und den Inhalt des Originalwerks substantiell zu verändern, mit einer Expression in Beziehung. Published 7 June 2017 18:19 Rsc Chair
 •  
 •  
description Greek Συνδέει έναν φορέα, ο οποίος συνεισφέρει σε μια έκφραση ενός έργου αναθεωρώντας το περιεχόμενο με σκοπό την απόκρυψη, η οποία θεωρείται μη αποδεκτή σε ηθικό, πολιτικό, στρατιωτικό ή άλλο επίπεδο, αφήνοντας ωστόσο τη φύση και το περιεχόμενο αμετάβλητα, με μια έκφραση. Published 12 May 2017 14:42 Rsc Chair
 •  
 •  
description English Relates an agent contributing to an expression of a work by revising the content for the purpose of suppressing parts deemed objectionable on moral, political, military, or other grounds, but leaving the nature and content substantially unchanged to an expression. Published 15 December 2016 23:46 Rsc Chair
 •  
 •  
description Finnish Liittää toimijan teoksen ekspressioon, johon sisältyy sisällön tarkastamista kiistanalaisten osien salaamiseksi moraalisin, poliittisin, sotilaallisin tai muin perustein, jättäen alkuperäisen teoksen luonteen ja sisällön olennaisilta osiltaan muuttumattomaksi. Published 15 July 2017 14:02 Rsc Chair
 •  
 •  
description French Met un agent qui contribue à une expression d’une œuvre en révisant le contenu dans le but de supprimer les parties jugées inadmissibles pour des motifs moraux, politiques, militaires ou autres tout en conservant la nature et le contenu sensiblement inchangés en relation avec une expression. Published 10 October 2017 12:03 Rsc Chair
 •  
 •  
domain   http://rdaregistry.info/Elements/c/C10002 Published 18 February 2016 12:06 Rsc Chair
 •  
 •  
has element type   2 Published 22 November 2017 14:52 Rsc Chair
 •  
 •  
hasSubproperty   http://rdaregistry.info/Elements/a/datatype/P50271 Published 21 December 2016 0:06 Rsc Chair
 •  
 •  
hasUnconstrained   http://rdaregistry.info/Elements/u/P60852 Published 18 February 2016 12:06 Rsc Chair
 •  
 •  
instructionNumber   18.5 Published 15 September 2016 9:44 Rsc Chair
 •  
 •  
label Catalan és censor de Published 12 July 2017 11:11 Rsc Chair
 •  
 •  
label Danish er censor i Published 13 July 2017 13:02 Rsc Chair
 •  
 •  
label German ist Zensor von Published 11 August 2017 10:51 Rsc Chair
 •  
 •  
label Greek είναι λογοκριτής του Published 2 March 2017 10:00 Rsc Chair
 •  
 •  
label English is censor of Published 18 February 2016 12:06 Rsc Chair
 •  
 •  
label Finnish sensorina ekspressiossa Published 15 July 2017 14:02 Rsc Chair
 •  
 •  
label French est un censeur de Published 10 October 2017 12:03 Rsc Chair
 •  
 •  
lexicalAlias Danish http://rdaregistry.info/Elements/a/censorI.da Published 13 July 2017 13:02 Rsc Chair
 •  
 •