Profile property Language Object Status Last Updated This is the date the Property was last updated Updated by This is the user who updated the Property last Actions
14 results
description Danish Relaterer en udøver der bidrager til en ressource ved at give en ophavspersons oprindelige historie med dramatisk eller teatralsk fortolkning til en ressource. Published 2 August 2017 10:36 Rsc Chair
 •  
 •  
description English Relates a performer contributing to a resource by relaying a creator's original story with dramatic or theatrical interpretation to a resource. Published 5 September 2016 13:01 Rsc Chair
 •  
 •  
hasSubproperty   http://rdaregistry.info/Elements/a/P50082 Published 20 June 2015 19:36 Rsc Chair
 •  
 •  
inverseOf   http://rdaregistry.info/Elements/u/P60154 Published 18 January 2014 22:51 Rsc Chair
 •  
 •  
label Danish er historiefortæller i Published 2 August 2017 10:36 Rsc Chair
 •  
 •  
label English is storyteller of Published 18 January 2014 22:45 Rsc Chair
 •  
 •  
lexicalAlias Danish http://rdaregistry.info/Elements/u/historiefortællerI.da Published 2 August 2017 10:36 Rsc Chair
 •  
 •  
lexicalAlias English http://rdaregistry.info/Elements/u/storytellerOf.en Published 20 June 2015 20:10 Rsc Chair
 •  
 •  
name Danish historiefortællerI Published 2 August 2017 10:36 Rsc Chair
 •  
 •  
name English storytellerOf Published 18 January 2014 22:45 Rsc Chair
 •  
 •  
status   Published Published 18 January 2014 22:45 Rsc Chair
 •  
 •  
subPropertyOf   http://rdaregistry.info/Elements/u/P60615 Published 18 January 2014 22:51 Rsc Chair
 •  
 •  
type   property Published 18 January 2014 22:45 Rsc Chair
 •  
 •  
uri   http://rdaregistry.info/Elements/u/P60029 Published 18 January 2014 22:45 Rsc Chair
 •  
 •