Profile property Language Object Status Last Updated This is the date the Property was last updated Updated by This is the user who updated the Property last Actions
First Previous 1 2 3 Next Last
48 results
uri   http://rdaregistry.info/Elements/z/P60005 Published 11 July 2016 21:00 Rsc Chair
 •  
 •  
type   property Published 11 July 2016 21:00 Rsc Chair
 •  
 •  
name English dateOfUsage Published 11 July 2016 21:00 Rsc Chair
 •  
 •  
label English has date of usage Published 11 July 2016 21:00 Rsc Chair
 •  
 •  
lexicalAlias English http://rdaregistry.info/Elements/z/dateOfUsage.en Published 11 July 2016 21:00 Rsc Chair
 •  
 •  
description English Relates data to a date or range of dates associated with the use of a name chosen as a preferred name for a person. Published 12 December 2016 16:17 Rsc Chair
 •  
 •  
status   Published Published 11 July 2016 21:00 Rsc Chair
 •  
 •  
ToolkitLabel English date of usage Published 11 July 2016 21:00 Rsc Chair
 •  
 •  
ToolkitDefinition English A date or range of dates associated with the use of a name chosen as a preferred name for a person. Published 12 December 2016 16:17 Rsc Chair
 •  
 •  
name Finnish kayttoaika Published 15 July 2017 14:03 Rsc Chair
 •  
 •  
label Finnish käyttöaika Published 11 April 2017 13:30 Rsc Chair
 •  
 •  
lexicalAlias Finnish http://rdaregistry.info/Elements/z/kayttoaika.fi Published 15 July 2017 14:03 Rsc Chair
 •  
 •  
description Finnish Henkilön ensisijaisen nimen käyttöön liittyvä aikamääre. Published 11 April 2017 13:30 Rsc Chair
 •  
 •  
ToolkitLabel Finnish käyttöaika Published 11 April 2017 13:30 Rsc Chair
 •  
 •  
ToolkitDefinition Finnish Henkilön ensisijaisen nimen käyttöön liittyvä aikamääre. Published 11 April 2017 13:30 Rsc Chair
 •  
 •  
name Danish anvendelsesperiode Published 12 April 2017 13:09 Rsc Chair
 •  
 •  
label Danish har anvendelsesperiode Published 12 April 2017 13:09 Rsc Chair
 •  
 •  
lexicalAlias Danish http://rdaregistry.info/Elements/z/anvendelsesperiode.da Published 12 April 2017 13:09 Rsc Chair
 •  
 •  
description Danish Relaterer data til en datering eller række af dateringer knyttet til brugen af det navn, der er valgt som foretrukket navn for en person. Published 12 April 2017 13:09 Rsc Chair
 •  
 •  
ToolkitLabel Danish anvendelsesperiode Published 12 April 2017 13:09 Rsc Chair
 •  
 •