Profile property Language Object Status Last Updated This is the date the Property was last updated Updated by This is the user who updated the Property last Actions
17 results
uri English http://rdaregistry.info/Elements/w/P10300 Published 13 July 2016 10:03 Rsc Chair
 •  
 •  
type   property Published 13 July 2016 10:03 Rsc Chair
 •  
 •  
name English latitude Published 13 July 2016 10:03 Rsc Chair
 •  
 •  
label English has latitude Published 13 July 2016 10:03 Rsc Chair
 •  
 •  
lexicalAlias English http://rdaregistry.info/Elements/w/latitude.en Published 13 July 2016 10:03 Rsc Chair
 •  
 •  
description English Relates a work to a distance of a point on a planet or satellite measured north and south from the equator. Published 13 July 2016 10:03 Rsc Chair
 •  
 •  
domain   http://rdaregistry.info/Elements/c/C10001 Published 13 July 2016 10:03 Rsc Chair
 •  
 •  
status   Published Published 15 March 2017 13:14 Rsc Chair
 •  
 •  
ToolkitLabel English latitude Published 13 July 2016 10:03 Rsc Chair
 •  
 •  
ToolkitDefinition English A distance of a point on a planet or satellite measured north and south from the equator. Published 13 July 2016 10:03 Rsc Chair
 •  
 •  
instructionNumber   7.4.2 Published 15 September 2016 9:36 Rsc Chair
 •  
 •  
name Danish breddegrad Published 11 April 2017 14:01 Rsc Chair
 •  
 •  
label Danish har breddegrad Published 11 April 2017 14:01 Rsc Chair
 •  
 •  
lexicalAlias Danish http://rdaregistry.info/Elements/w/breddegrad.da Published 11 April 2017 14:01 Rsc Chair
 •  
 •  
description Danish Relaterer et værk til en afstand fra et punkt på en planet eller satellit målt nord og syd fra ækvator. Published 11 April 2017 14:01 Rsc Chair
 •  
 •  
ToolkitLabel Danish breddegrad Published 11 April 2017 14:01 Rsc Chair
 •  
 •  
ToolkitDefinition Danish Afstand fra et punkt på en planet eller satellit målt nord og syd fra ækvator. Published 11 April 2017 14:01 Rsc Chair
 •  
 •