Profile property Language Object Status Last Updated This is the date the Property was last updated Updated by This is the user who updated the Property last Actions
17 results
uri English http://rdaregistry.info/Elements/w/P10301 Published 13 July 2016 10:03 Rsc Chair
 •  
 •  
type   property Published 13 July 2016 10:03 Rsc Chair
 •  
 •  
name English longitude Published 13 July 2016 10:03 Rsc Chair
 •  
 •  
label English has longitude Published 13 July 2016 10:03 Rsc Chair
 •  
 •  
lexicalAlias English http://rdaregistry.info/Elements/w/longitude.en Published 13 July 2016 10:03 Rsc Chair
 •  
 •  
description English Relates a work to a distance of a point on a planet or satellite measured east and west from a reference meridian. Published 13 July 2016 10:03 Rsc Chair
 •  
 •  
domain   http://rdaregistry.info/Elements/c/C10001 Published 13 July 2016 10:03 Rsc Chair
 •  
 •  
status   Published Published 15 March 2017 13:13 Rsc Chair
 •  
 •  
ToolkitLabel English longitude Published 13 July 2016 10:03 Rsc Chair
 •  
 •  
ToolkitDefinition English A distance of a point on a planet or satellite measured east and west from a reference meridian. Published 13 July 2016 10:03 Rsc Chair
 •  
 •  
instructionNumber   7.4.2 Published 15 September 2016 9:36 Rsc Chair
 •  
 •  
name Danish længdegrad Published 11 April 2017 14:01 Rsc Chair
 •  
 •  
label Danish har længdegrad Published 11 April 2017 14:01 Rsc Chair
 •  
 •  
lexicalAlias Danish http://rdaregistry.info/Elements/w/længdegrad.da Published 11 April 2017 14:01 Rsc Chair
 •  
 •  
description Danish Relaterer et værk til en afstand fra et punkt på en planet eller satellit målt øst og vest fra referencemeridianen. Published 11 April 2017 14:01 Rsc Chair
 •  
 •  
ToolkitLabel Danish længdegrad Published 11 April 2017 14:01 Rsc Chair
 •  
 •  
ToolkitDefinition Danish Afstand fra et punkt på en planet eller satellit målt øst og vest fra referencemeridianen. Published 11 April 2017 14:01 Rsc Chair
 •  
 •