Metadata

24 March 2017 17:23
Rsc Chair
15 July 2017 14:03
Rsc Chair

Detail

ToolkitDefinition
Inhimillisen diskurssin universumin keskeisten käsitteellisten objektien abstrakti luokka, joka on kirjaston tietojärjestelmissä olevan RDA-metatiedon käyttäjien kiinnostuksen kohde.
Finnish
Published