Metadata

11 April 2017 14:01
Rsc Chair
11 April 2017 14:01
Rsc Chair

Detail

description
Relaterer et værk til en virkeliggørelse af et værk i form af alfanumerisk, musik- eller koreografinotation, en lyd, et billede, en genstand, en bevægelse etc., eller en kombination af sådanne former.
Danish
Published