Metadata

6 June 2017 16:14
Rsc Chair
6 June 2017 16:14
Rsc Chair

Detail

description
Relaterer et eksemplar til en nuværende ejer af et eksemplar, der har deponeret eksemplaret til forvaring hos en anden person, familie eller korporation, men som fortsat har ejendomsretten.
Danish
Published