Metadata

15 June 2017 15:22
Rsc Chair
15 June 2017 15:22
Rsc Chair

Detail

description
Relaterer en jurisdiktion, der er underlagt en lov, forordning etc., der var vedtaget af en anden domsmyndighed til et værk.
Danish
Published