Metadata

15 June 2017 15:22
Rsc Chair
15 June 2017 15:22
Rsc Chair

Detail

description
Relaterer en udøver der bidrager til et udtryk af et værk ved at give en ophavspersons oprindelige historie med dramatisk eller teatralsk fortolkning til et udtryk.
Danish
Published