Metadata

15 June 2017 15:23
Rsc Chair
3 August 2017 10:36
Rsc Chair

Detail

description
Relaterer en agent, der har bidraget til et udtryk af et værk ved at revidere indholdet med henblik på at undertrykke dele, der anses for at være moralsk, politisk, militært eller af anden årsag stødende, men som i alt væsentligt har ladt det oprindelige værks karakter og indhold være uændret til et udtryk.
Danish
Published