Metadata

12 July 2017 11:11
Rsc Chair
12 July 2017 11:11
Rsc Chair

Detail

description
Relaciona un conservador, que aplega ítems de diverses fonts que posteriorment s’arrangen, es descriuen i es cataloguen com una col·lecció, amb un ítem.
Catalan
Published