Metadata

12 July 2017 11:11
Rsc Chair
12 July 2017 11:11
Rsc Chair

Detail

description
Relaciona un director, responsable de la gestió general i la supervisió d’una actuació filmada, amb una obra.
Catalan
Published