Metadata

12 July 2017 11:11
Rsc Chair
12 July 2017 11:11
Rsc Chair

Detail

description
Relaciona una jurisdicció, que promulga una llei, un reglament, una constitució, una regla de funcionament d’un tribunal, etc., amb una obra.
Catalan
Published