Metadata

12 July 2017 11:11
Rsc Chair
12 July 2017 11:11
Rsc Chair

Detail

description
Relaciona un intèrpret, que contribueix a una expressió d’una obra sortint en pantalla per proporcionar informació contextual o dels antecedents, amb una expressió.
Catalan
Published