Metadata

12 July 2017 11:11
Rsc Chair
12 July 2017 11:11
Rsc Chair

Detail

description
Relaciona una persona amb una llengua que usa una persona quan escriu per publicar, per fer difusió dels escrits, etc.
Catalan
Published