Metadata

12 July 2017 11:11
Rsc Chair
12 July 2017 11:11
Rsc Chair

Detail

description
Relaciona una entitat corporativa amb una entitat corporativa que és el resultat d’una escissió o una divisió d’una altra entitat corporativa.
Catalan
Published