Metadata

12 July 2017 11:13
Rsc Chair
12 July 2017 11:13
Rsc Chair

Detail

description
Relaciona una expressió amb un agent que contribueix a una expressió d’una obra d’imatges en moviment o d’un programa d’ordinador, donant l’aparença de moviment a objectes o dibuixos inanimats.
Catalan
Published