Metadata

12 July 2017 11:13
Rsc Chair
12 July 2017 11:13
Rsc Chair

Detail

ToolkitDefinition
Agent que contribueix a una expressió d’una obra amb les seves respostes a un entrevistador, habitualment un periodista, un enquestador o qualsevol altre agent que recull la informació.
Catalan
Published