Metadata

12 July 2017 11:14
Rsc Chair
12 July 2017 11:14
Rsc Chair

Detail

description
Relaciona un item amb un propietari actual d’un ítem que el diposita sota la custòdia d’un altre agent, mentre en reté la propietat.
Catalan
Published