Metadata

12 July 2017 11:15
Rsc Chair
12 July 2017 11:15
Rsc Chair

Detail

description
Relaciona una manifestació amb un estàndard, etc., usat per codificar el contingut vídeo analògic d’una manifestació.
Catalan
Published