Metadata

12 July 2017 11:15
Rsc Chair
12 July 2017 11:15
Rsc Chair

Detail

description
Relaciona una manifestació amb un títol propi que figura en una iteració anterior d’un recurs integrant que difereix del de la iteració actual.
Catalan
Published