Metadata

15 July 2017 14:02
Rsc Chair
15 July 2017 14:02
Rsc Chair

Detail

description
Liittää toimijan teoksen ekspressioon, johon sisältyy sisällön tarkastamista kiistanalaisten osien salaamiseksi moraalisin, poliittisin, sotilaallisin tai muin perustein, jättäen alkuperäisen teoksen luonteen ja sisällön olennaisilta osiltaan muuttumattomaksi.
Finnish
Published