Metadata

22 July 2017 16:09
Rsc Chair
22 July 2017 16:09
Rsc Chair

Detail

description
Liittää ekspression toimijaan, joka osallistuu elokuvan tai tietokoneohjelman ekspression tekemiseen animoimalla esineitä tai piirroksia.
Finnish
Published