Metadata

10 August 2017 17:42
Rsc Chair
10 August 2017 17:42
Rsc Chair

Detail

ToolkitDefinition
Et uttrykk av et verk som omfatter et bidrag til lydinnholdet i form av å manipulere, mikse og sette sammen de ulike lydsporene i et opptak.
Norwegian
Published