Metadata

19 September 2017 11:06
Rsc Chair
19 September 2017 11:06
Rsc Chair

Detail

description
Relaciona una obra amb una realització d’una obra en la forma de notació alfanumèrica, musical o coreogràfica, de so, d’imatge, d’objecte, de moviment, etc., o de qualsevol combinació d’aquestes formes.
Catalan
Published