Profile property Language Object Status Last Updated Descending Order This is the date the Property was last updated Updated by This is the user who updated the Property last Actions
First Previous 1 2 3 Next Last
49 results
has element type   2 Published 22 November 2017 14:52 Rsc Chair
 •  
 •  
description French Met un agent qui contribue à une expression d’une œuvre en révisant le contenu dans le but de supprimer les parties jugées inadmissibles pour des motifs moraux, politiques, militaires ou autres tout en conservant la nature et le contenu sensiblement inchangés en relation avec une expression. Published 10 October 2017 12:03 Rsc Chair
 •  
 •  
label French est un censeur de Published 10 October 2017 12:03 Rsc Chair
 •  
 •  
name French censeurDe Published 10 October 2017 12:03 Rsc Chair
 •  
 •  
ToolkitDefinition French Expression d’une œuvre qui comporte une responsabilité consistant à réviser le contenu dans le but de supprimer les parties jugées inadmissibles pour des motifs moraux, politiques, militaires ou autres tout en conservant la nature et le contenu sensiblement inchangés. Published 10 October 2017 12:03 Rsc Chair
 •  
 •  
ToolkitLabel French censeur de Published 10 October 2017 12:03 Rsc Chair
 •  
 •  
label German ist Zensor von Published 11 August 2017 10:51 Rsc Chair
 •  
 •  
ToolkitDefinition Norwegian Et uttrykk av et verk som omfatter et ansvar for å redigere innholdet i den hensikt å fjerne deler som anses som upassende av moralske, politiske, militære eller andre årsaker, men som lar originalverkets særpreg og innhold forbli hovedsakelig uendret. Published 10 August 2017 17:42 Rsc Chair
 •  
 •  
ToolkitLabel Norwegian sensor av Published 10 August 2017 17:42 Rsc Chair
 •  
 •  
description Danish Relaterer en agent, der har bidraget til et udtryk af et værk ved at revidere indholdet med henblik på at undertrykke dele, der anses for at være moralsk, politisk, militært eller af anden årsag stødende, men som i alt væsentligt har ladt det oprindelige værks karakter og indhold være uændret til et udtryk. Published 3 August 2017 10:36 Rsc Chair
 •  
 •  
ToolkitDefinition Danish Udtryk af et værk, der involverer et ansvar for at revidere indholdet med henblik på at undertrykke dele, der anses for at være moralsk, politisk, militært eller af anden årsag stødende, men som i alt væsentligt har ladt det oprindelige værks karakter og indhold være uændret. Published 3 August 2017 10:36 Rsc Chair
 •  
 •  
description Finnish Liittää toimijan teoksen ekspressioon, johon sisältyy sisällön tarkastamista kiistanalaisten osien salaamiseksi moraalisin, poliittisin, sotilaallisin tai muin perustein, jättäen alkuperäisen teoksen luonteen ja sisällön olennaisilta osiltaan muuttumattomaksi. Published 15 July 2017 14:02 Rsc Chair
 •  
 •  
label Finnish sensorina ekspressiossa Published 15 July 2017 14:02 Rsc Chair
 •  
 •  
lexicalAlias Finnish http://rdaregistry.info/Elements/a/sensorinaEkspressiossa.fi Published 15 July 2017 14:02 Rsc Chair
 •  
 •  
name Finnish sensorinaEkspressiossa Published 15 July 2017 14:02 Rsc Chair
 •  
 •  
ToolkitDefinition Finnish Teoksen ekspressio, johon sisältyy tarkastamalla sisältöä kiistanalaisten osien salaamiseksi moraalisin, poliittisin, sotilaallisin tai muin perustein, jättäen alkuperäisen teoksen luonteen ja sisällön olennaisilta osiltaan muuttumattomaksi. Published 15 July 2017 14:02 Rsc Chair
 •  
 •  
ToolkitLabel Finnish sensorina ekspressiossa Published 15 July 2017 14:02 Rsc Chair
 •  
 •  
label Danish er censor i Published 13 July 2017 13:02 Rsc Chair
 •  
 •  
lexicalAlias Danish http://rdaregistry.info/Elements/a/censorI.da Published 13 July 2017 13:02 Rsc Chair
 •  
 •  
ToolkitLabel Danish censor i Published 13 July 2017 13:02 Rsc Chair
 •  
 •